• Open Hours: Sun - Fri 9.00 - 18.00

MOU With Nepal Cancer survivor’s society

सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य अन्तर्गत Nepal Cancer survivor’s society र मेट्रो आई केयर बीच Cancer Survivor (अर्बुद रोग बिजेता) हरुको सुलभ एवं सहुलियत पुर्ण उपचारका सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्तान्तरण सम्पन्न गरियो ।